go back

VIAINVEST ir Latvijas bankas uzraudzīta ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas piedāvā privātajiem investoriem investīciju iespējas vērtspapīros, kas nodrošināti ar patēriņa aizdevumiem no nebanku aizdevējiem – VIA SMS Group, tā meitas uzņēmumiem un saistītiem uzņēmumiem.
2016. gadā dibinātais VIAINVEST ir piesaistījis vairāk nekā 38 tūkstošus investoru un finansējis aizdevumus vairāk nekā 470 miljonus EUR apmērā. VIAINVEST ir nozīmīga vadošā fintech uzņēmuma VIA SMS Group daļa, kura birojs atrodas Rīgā, Latvijā. Vairāk informācijas: www.viainvest.com.

Lai tupinātu mūsu uzņēmuma attīstību, mūsu profesionālajai komandai, meklējam cilvēku, kurš mīl skaitļus un precizitāti, kurā viena no stiprajām pusēm ir analītisks domāšanas veids, lai pievienotos mūsu finanšu nodaļai un ieņemtu Galvenā grāmatveža amatu.

Galvenie pienākumi:
 • Nodrošināt pilna cikla grāmatvedības uzskaiti, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un normatīvajiem aktiem.
 • Sagatavot SIA “VIAINVEST” finanšu pārskatus un starpperiodu finanšu pārskatus, atbilstoši starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem, kā arī sadarboties ar auditoriem.
 • Sagatavot mēneša, ceturkšņa, gada atskaites vadībai un valsts institūcijām, nepieciešamības gadījumā formulēt prasības atskaišu izmaiņām.
 • Piedalīties gada budžeta un ceturkšņa prognozes sagatavošanā.
 • Nodrošināt datu atbilstību un kvalitāti, veicot iekšējās kontroles procedūras.
 • Pilnveidot uzskaites un iekšējās kontroles procesus.
 • Aprēķināt darbinieku darba algas, veikt avansa un komandējumu norēķinu apstrādi un grāmatošanu.
 • Nodrošināt PVN uzskaiti, PVN deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu.
 • Veikt bankas operāciju uzskaiti grāmatvedības sistēmā.
 • Veikt kreditoru/debitoru uzskaiti un pirmdokumentu pārbaudi, grāmatošanu un datu salīdzināšanu.
 • Kontrolēt naudas līdzekļu atlikumus.
 • Veikt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaiti, kā arī līdzekļu un mantu inventarizāciju.
 • Organizēt grāmatvedības darba procesu.
 • Sadarboties ar citām struktūrvienībām un konsultēt darbiniekus par atskaitēm regulatoram.
Mēs sagaidām:
 • Augstākā izglītība ekonomikas un/vai finanšu un/vai grāmatvedības jomā.
 • Vismaz 4 gadu praktiska pieredze grāmatvedībā. Vēlams fintech sektorā, ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai bankā.
 • MS Excel prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī, lai varētu brīvi strādāt ar dažāda apjoma datiem. SQL prasme tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Praktiska pieredze ar grāmatvedības sistēmām, pieredze darbā ar Navission tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Vēlama pieredze jautājumu izskatīšanā sadarbībā ar Latvijas Banku un auditoriem.
 • Spēcīgas organizatoriskās prasmes un uzmanība uz detaļām, lai spētu vienlaicīgi strādāt un izpildīt vairākus darba uzdevumus un projektus.
 • Spēja un vēlme lasīt un saprast lielu informācijas daudzumu (likumdošanas prašības latviešu, angļu valodās, ESMA, ES dokumentācija), pieredze politiku un procedūru izstrādāšanā.
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas.
 • Labas komunikācijas prasmes.
Mēs piedāvājam
 • Iespēju strādāt profesionālā, spēcīgā komandā, progresīvā fintech uzņēmumā.
 • Iespēju izvēlēties sev ērtāko darba ritmu un strādāt no mūsu jaunā, videi draudzīgā un ilgtspējīgā biroja, un izvēlēties dienas, kad strādā no mājām.
 • Elastīgs darba laiks — mūsu galvenais mērķis ir padarīts darbs un nenokavētas sapulces.
 • Mēs esam fintech pasaulē jau 14 gadus un jūtam, ka pusaudžu gadi lieliski iemieso mūsu uzņēmuma kultūru — pievienojies mums un izbaudi neformālu, uz cilvēkiem orientētu, kultūru.
 • Mums ir būtiska darbinieku izaugsme, tāpēc esam pārliecināti, ka mums ir labākie vadītāji, kuri palīdzēs, atbalstīs un iedrošinās, lai kopīgu sasniegtu mērķus.
 • Mēs strādājam starptautiski, kas paver mums plašākas zināšanu un pieredzes robežas.
 • Mēs nevaram apsolīt, ka saspringtas dienas pie mums nebūs, tomēr mēs esam nodrošinājušies ar sertificētu kouču (coach) komandā, lai rūpētos par savu kolēģu iekšējo līdzsvaru.
 • Mēs ticam stiprām komandām, tāpēc jau no pirmās dienas būs iespēja pievienoties komandu saliedēšanās pasākumos.
 • Mums rūp gan mentālā, gan fiziskā veselība, tāpēc nodrošinām veselības apdrošināšanas polises pēc 3 mēnešu pārbaudes laika beigām.
 • Atalgojumu no EUR 2500 – 3500 pirms nodokļu nomaksas.
Sūti savuCV ar norādi Grāmatvedis uz e-pastu hr@viasmsgroup.com.

Kontaktpersona: Lelde, tālruņa numurs: +371 66100254

 

Atlases procesa kārtība:
 • Iepazīšanās saruna un pieredzes izzināšana
 • Noslēdzošā saruna

Privātuma paziņojums par kandidātu personas datu apstrādi

AS “VIA SMS group” (reģistrācijas numurs 40003901472, juridiskā adrese – Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045) veic personāla atlasi VIA SMS grupas uzņēmumu vajadzībām Latvijā (SIA “VIA SMS”, SIA “Viainvest”, ārvalstu komersanta filiāle “ViaConto Sweden AB Latvijas filiāle”).

“VIA SMS group” kopā ar citiem grupas uzņēmumiem ir kandidāta sniegto personas datu kopīgi pārziņi.

Personas dati tiek apstrādāti personāla atlases nolūkos, t.i., lai izvēlētos piemērotus pretendentus, un tiesiskām interesēm, ciktāl tās ir saistītas ar darbā pieņemšanu. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir darbību veikšana pēc datu subjekta pieprasījuma pirms darba līguma noslēgšanas (faktiskais personāla atlases process), kā arī uzņēmuma leģitīmo interešu īstenošana.

Papildu informācija par datu apstrādi pieejama šeit: https://viasmsgroup.com/careers/.

Jautājumos par datu apstrādi sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu: dpo@viasmsgroup.com.